ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban röviden: ÁSZF) tartalmazza a CHEAPSELL webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe (a továbbiakban: weboldal):

Üdvözöljük Oldalunkon!

A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Aqueduct Kft.

Székhely címe: 1133 Budapest, Visegrádi u. 91/D. fszt. 2.;

Cégjegyzékszám: 01-09-375450;

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Statisztikai számjel: 14205325-6420-113-01.;

Adószám: 14205325-2-41

Bankszámlaszám (Pénzforgalmi számlaszám): 11735005-21214985-00000000;

Törvényes képviselő (ügyvezető) neve: Bata László Zsolt;

Kapcsolattartó neve: Zelovics Nikolett;

Kapcsolattartó e-mail címe: aqueductkft@gmail.com;

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@cheapsell.hu;

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 302 6997

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00.

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

A Szolgáltatóval szállítási keretszerződést kötő fél (a továbbiakban: felhasználó; a Szolgáltató és a felhasználó a továbbiakban együtt: felek), amennyiben a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni a vásárlásához, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadásával a felhasználó az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF elfogadása esetén a felhasználó, valamint a Webáruház és ezáltal a Szolgáltató között létrejött valamennyi szerződés (a továbbiakban: szerződések) elemi részét képezik az ÁSZF-ben foglaltak. A felhasználó elfogadja, hogy az ÁSZF elfogadása a szerződések megkötésével megtörténik.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, azaz nem adhat le megrendelést sem.

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:78. §-ának (1) bekezdése szerint a felhasználó számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a weboldalon lehetővé teszi. Ennek megfelelően az ÁSZF tartalmát a felhasználó a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a Szolgáltató szintén a weboldalon teszi közzé és így biztosítja annak megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a weboldalon a közzététel napjától kezdve a felhasználóra is alkalmazást nyer, mely szabályt a felhasználó elfogad.

A megrendelés lépései:

A regisztráció menete

A Webáruházban a „Regisztráció” gombra kattintva a szükséges adatok megadása után bekerül a rendszerünkbe.

Ezt követően hozzáférést biztosítunk weboldalunkon az Ön saját fiókjához az Önre szabott árakkal ahol már leadhatja a rendelését is. Mindezek után önállóan összeállíthatja megrendelését. Ezután már nem szükséges külön írásbeli adásvételi szerződés megkötése, hanem a weboldalon leadott megrendelés és e-mailek útján kötött szerződés a Ptk. 6:82. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján írásban megkötöttnek minősül.

A „vásárlói kosár” használata

Minden egyes értékesíteni kívánt terméknél található egy „Kosárba teszem” feliratú ikon, melynek megnyomásával az adott termék „vásárlói kosárba” helyezhető. Minden egyes terméknél a minimálisan leadható mennyiség megadására van lehetőség vagy annak többszörösére amely termékenként eltér.

Tájékoztatásul közöljük, hogy bontatlan egységcsomagokat tudunk kiszállítani.

A minimálisan vásárolható mennyiség mellett meghatároztunk egy minimális értéket is, melynek értéke bruttó 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint.

A megrendelés összeállítása a Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele esetén

A kiválasztott mennyiségű termékek „Kosárba” helyezése után, és a szükséges adatok megadását követően adható le a konkrét megrendelés a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja, a megrendelés végleges elküldése, a megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elekt. ker. tv.) rendelkezéseinek megfelelve: a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása után a jelentkezés beérkezéséről haladéktalanul visszaigazoló üzenetet (a továbbiakban: visszaigazoló üzenet) küld Önnek.

Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló üzenet a felhasználóhoz 48, azaz negyvennyolc órán belül nem érkezik meg és ezt a tényt a Szolgáltató sem tudja bármilyen hitelt érdemlő módon cáfolni, akkor a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz nem köteles a szolgáltatást igénybe venni.

A visszaigazoló üzenetnek a képernyőjén történő megjelenése után a Szolgáltató e-mail útján felveszi Önnel a kapcsolatot (ebben az e-mailben látható a fizetendő végösszeg).

A felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató visszaigazoló üzenete a megrendelés véglegesítésének számít.

A felhasználó a megrendelés véglegesítésével egyben megerősíti azt, hogy nagykorúnak minősül és jogosult a terméket vagy termékeket megrendelő viszonteladó vagy közületi vásárló képviseletére.

A Szolgáltató fenntartja a telefonos egyeztetés lehetőségét, így a felhasználó kérésével, illetve kérdésével fordulhat az ÁSZF-ben meghatározott ügyfélszolgálathoz vagy tárcsázhatja a visszaigazoló és az egyéb Szolgáltató által elküldött e-mailekben található telefonszámok bármelyikét.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a korábban regisztrált, a Szolgáltatóval kötött szállítási keretszerződéssel már rendelkező felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán a Szolgáltató felé, és a Szolgáltató a megrendelést az ÁSZF-nek megfelelően e-mailben visszaigazolja, az adásvételi szerződés létrejön a felhasználó (vásárló) és a Szolgáltató között.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött adásvételi szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere irányadó. A fentebb ismertetettek alapján a felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház weboldalán keresztül leadott megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

Az adásvételi szerződés megkötésének és a megrendelésnek a folyamata magyar nyelvű, az adásvételi szerződést a Szolgáltató nem rögzíti és az utóbb nem hozzáférhető. Az ÁSZF, a visszaigazoló üzenet és az e-mailek tartalma (szövege) a felhasználó által tárolható és később akár előhívható.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek gyártójának bemutató oldalain.

Árak

 A Webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott általános forgalmi adóval növelt (bruttó) árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a kiszállítási díjat.

Kiszállítás, személyes átvétel

Tájékoztatjuk, hogy a vidéki kiszállításokat Budapest határától számított 60 kilométeres távolságon belül tudjuk vállalni.

Budapesten, 10 óráig leadott rendelését két munkanapon belül szállítjuk ki.

Tájékoztatjuk, hogy (ki)szállítási díjat külön nem számolunk fel, a (ki)szállítás díját – mint járulékos költséget – a termékek ára már tartalmazza!

A megrendelt termékeket a megadott szállítási cím bejáratáig szállítjuk raklapon. A vásárlónak biztosítania kell a szállító felé csereraklapot, amennyiben ez nem lehetséges, a szállítónál tudja rendezni a raklap értékét.

Személyes átvételre nincs lehetőség.

Lehetséges fizetési módok

Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

Banki átutalás (előre utalás)

Bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Adatvédelmi tájékoztató

A Szolgáltató a weboldalon keresztül történő megrendelés leadásához szükséges alábbi adatokat kezeli:

e-mail címe;

jelszó (választható funkció);

vezetéknév és keresztnév/cégnév;

kézbesítési cím esetén: vezetéknév és keresztnév; cég neve; ország; irányítószám; város; utca; házszám;

telefonszám;

számlázási név és cím, valamint a kézbesítési címnél megtalálható adatok, ha eltérnek a kézbesítési címnél leírtaktól;

kapcsolattartó telefonszáma.

A Szolgáltató a weboldalon keresztül rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) és az Elekt. ker. tv.-ben meghatározottaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, harmadik személynek a felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át, illetve nyilvánosságra nem hozza.

A személyes adatok kezelésekor a Szolgáltató az Info tv. és az Elekt. ker. tv. rendelkezéseit betartva jár el.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a megadott személyes adatok bármikor megváltoztathatóak, az adatok törlése pedig postai úton a Aqueduct Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére, a 1047 Budapest, Attila utca 129. címre küldött levél útján; elektronikus úton a Aqueduct Korlátolt Felelősségű Társaság részére, az info@cheapsell.hu mail e-mail címre küldött elektronikus levél (e-mail) útján kérhető.

Záró rendelkezések

A Szolgáltató igyekszik megfelelő technikai gyakorlattal, körültekintéssel és gondossággal eljárni az adatok rögzítésekor, hogy téves információk lehetőleg ne kerüljenek fel a weboldalra. Amennyiben a weboldalon a szolgáltatás adatainál, illetve árában mégis hiba vagy hiányosság lép fel, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a felhasználót az új, helyes adatokról. A felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél (akár a Szolgáltató, akár a felhasználó) elálljon a szerződéstől.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalon elérhető bármely szolgáltatás árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a weboldalon lévő bármely szolgáltatás nyújtását ideiglenesen vagy végleg megszüntesse. A szolgáltatások árainak, paramétereinek változtatásai a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatásokra nem vonatkoznak.

A felhasználó kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. §-a (1) bekezdésének 3. pontja szerinti fogyasztónak nem minősül és így a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései sem vonatkoznak rá.

Bármely eltérés a jelen ÁSZF-től csak abban az esetben tekinthető a szerződés részének, ha azt a Szolgáltató írásban elfogadta.

Jelen ÁSZF soha, semmilyen módon nem jelenti és nem jelentheti a Szolgáltatót vagy harmadik személyt megillető szerzői jogba (például: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény), iparjogvédelmi jogba (például: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény) vagy csak a szellemi alkotások jogába (például: Ptk. szerinti Know-how) tartozó jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történő átruházását, a felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják.

A Szolgáltató és a felhasználó, továbbá minden alkalmazottjukat, valamint az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve az egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titok (Ptk. 2:47. §-ának (1) bekezdése) vagy az egyéb, tudomásukra jutott vagy birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum, stb. tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató vagy a felhasználó érdekeit sértené.

A Szolgáltató és a felhasználó között létrejött jogviszonnyal összefüggő bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó.

A felhasználó a felek között létrejött jogviszonyból eredő jogait, illetve (és/vagy) kötelezettségeit a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a felek érvénytelennek tekintik.

Vis maior esetén a felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a szerződésük szerinti kötelezettségek teljesítéséhez. Ha a felek a vis maior felmerülésétől számított maximum 10, azaz tíz napon (ha a szerződés tárgya ezen időtartamon belül teljesülne vagy a teljesítés megkezdődne, akkor a Szolgáltató szerződésben meghatározott teljesítéséig) belül nem tudnak ilyen megoldást találni, joguk van a szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondására. Ez esetben a felek időarányosan elszámolnak az addig teljesített szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal.

A felek vis maiornak tekintik például:

a természeti katasztrófa bekövetkeztét;

a háború kitörését és fennálltát;

a weboldal hibás működése miatti megrendelés meghiúsulását;

ha az internetes (elektronikus) kapcsolati hiba miatt nem érhető el a weboldal;

ha a felhasználó által megadott elérhetőségek hibásak (az ezekből adódó többletköltségeket a Szolgáltató kiszámlázza a felhasználó felé).

A jelen ÁSZF tartalmát a felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, emellett elismeri, hogy a megrendeléstől történő elállási, valamint felmondási joga az ÁSZF-ben rögzítetteken kívül kizárt, továbbá az ÁSZF bármely pontjának megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik.

A felhasználó elfogadja továbbá azt a szabályt, hogy a termékértékesítésről kibocsátott számla felhasználó vagy a felhasználó nevében jogosult eljáró személy általi átvétele bizonyítja a termékek felhasználó általi átvételét és felek közötti, számlán szereplő gazdasági esemény megtörténtét.

A felhasználó a szerződés megkötésével elismeri, hogy a fent leírtakat elolvasta, megértette és tudomásul vette.

Vis maior esetén a teljesítés elmaradása miatt a felhasználó nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.